Proefzwemmen & Afzwemmen

Proefzwemmen
Het Proefzwemmen maakt onderdeel uit van het afzwemtraject. Als uw kind mag deelnemen aan het Proefzwemmen wordt u voor het Proefzwemmen op de hoogte gebracht. Dit zal geschieden door middel van een mail.

Omdat het Proefzwemmen de generale repetitie is voor het afzwemmen, dienen alle onderdelen die tijdens het afzwemmen geëxamineerd worden aan bod te komen. Iedere leerling moet op alle onderdelen aan de BREZ-eisen (te lezen in de informatiemap) voldoen.

Leerlingen die niet tot het afzwemmen kunnen worden toegelaten, worden naar hun ouders begeleid. De instructeur kan, indien daar behoefte aan is, tekst en uitleg geven. De kinderen die wel worden toegelaten tot het afzwemmen horen dit tijdens het Proefzwemmen en u ontvangt ook per mail een uitnodigingsbrief met daarin de exacte tijden van het afzwemmen.

Afzwemmen
Als uw kind mag deelnemen aan het afzwemmen heeft u dit na het Proefzwemmen te horen gekregen. Ook ontvangt u een uitnodigingsbrief met daarin de exacte tijden voor het afzwemmen.

Wanneer is het afzwemmen?
De data van het afzwemmen vindt u hier!